giá đền bù đất đường Hoàng Quốc Việt kết nối ngoại giao đoàn

(HNMO) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây , Ngoại Giao Đoàn.

Theo đó, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ GPMB như sau: đối với vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,02 lần so với giá đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, giá đất cụ thể là 78.780.000 đồng/m2. Với vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 2,0 lần so với vị trí 2 tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, giá đất cụ thể là 42.120.000 đồng/m2. Với vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường GPMB là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, giá đất cụ thể là 33.634.000 đồng/m2. Riêng giá bán nhà tái định cư vẫn thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Đánh giá bài viết

Nhận xét đã bị đóng.