Chung cư phú mỹ complex – tiến độ thanh toán

Chung cư phú mỹ complex – tiến độ thanh toán

  • Thanh toán đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp Đồng này, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 30% Giá Bán Căn Hộ tương đương với số tiền là (số tiền này đã bao gồm cả tiền đặt cọc mua Căn Hộ- nếu có): …………….đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………….);

  • Thanh toán đợt 2: Dự kiến tháng 7/2016 khi Tòa Nhà đổ bê tông sàn tầng 8, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ,tương đương với số tiền là: ……………………………… đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………….)

  • Thanh toán đợt 3: Dự kiến tháng 10/2016 khi Tòa Nhà đổ bê tông sàn tầng 20, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ, tương đương với số tiền là: …………………………….đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………..);

  • Thanh toán đợt 4: Dự kiến tháng 01/2017 khi Tòa Nhà cất nóc, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ, tương đương với số tiền là: ……………………………….. đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………….);

  • Thanh toán đợt 5: Dự kiến tháng 4/2017 khi Tòa Nhà đang trong quá trình hoàn thiện, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 10% Giá Bán Căn Hộ, tương đương với số tiền là: …………………………………..đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………);

  • Thanh toán đợt 6: Dự kiến Quý IV/2017, ngay khi Bên Bán có thông báo bàn giao Căn Hộ, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 25% Giá Bán Căn Hộ, tương đương với số tiền là:……………………………….đồng

(Bằng chữ:……………………………………………………);

  • Thanh toán đợt cuối: Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bên Bán có thông báo bàn giao Giấy Chứng Nhận, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 5% Giá Bán Căn Hộ, tương đương với số tiền là:……………… đồng

(Bằng chữ:……………………………………………………);

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ chủ đầu tư dự án: 0968780999

Đánh giá bài viết

Nhận xét đã bị đóng.